Kuidas kahe tunniga lõpetada lahkarvamus võlgu oleva üürnikuga

Villu Otsmann,  Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets.

Äripinna üürnik, kes tegeles jalanõude müügiga, oli võlgu ning kokkuleppele kuidagi ei jõutud. Lahenduse tõi viivitamatu üürileandja pandiõiguse teostamine kui intensiivse muutuse korraldamine.

Ettevaatusabinõud koheselt

Läbirääkimiste ebaõnnestumine selgus õhtul ning samal õhtul võeti üürniku pinnad väliselt erilise valve alla ning valmistati ette õiguslik positsioon ning sellekohased dokumendid.

Vaata kas õige punt on koos ja eeldused täidetud

Hommikul tuli advokaat ja veendus, kas olemas on klient, sest on vaja teha käigult otsuseid; lukksepp, kes suudab lukke vahetada; turvavalve, kes suudab korra tagada; õiguslik abi, sest olukord võib minna üsna intensiivseks ja vaja on rahulikult eemalt riske hinnata ning üürniku esindaja, sest ilma tema kaasamiseta lahkarvamusest ühist arvamust ei saa.

Järgnevalt veendus advokaat, kas kõik usaldavad üksteist ja selles, mida ollakse tegemas. Üürniku esindaja jättis ta esialgu kõrvale ning selgitas üksnes välja tema otsustamis- ja käitumisviisi, samuti kas eeldus, et üüripinnal on vara, ikka kehtib.

Selgita eesmärk, sõnasta õnnestumise hüpotees ja koosta tegevusplaan

Advokaat pidas kliendiga vestluse ning selgitas välja, et tegelik huvi on nii kiiresti kui võimalik üüripind vabastada ja saada võla katteks 55 000 eur. Peamise õnnestumise hüpoteesina sõnastati, et tuleb olla väga eesmärgi ja enesekindel tegevusplaani elluviimisel, sh võimalikud eksimused vms. on hilisema kohtuvaidluse teema ning et üürnik suudetakse muutustesse kaasata.

Koostati tegevusplaan: kõigepealt kaasatakse üürnik, lukud tehakse vajadusel jõuga lahti ning vahetatakse, sisenetakse üüripinnale, antakse üle vajalikud õigusdokumendid ning filmitakse üürpinnal olev vara ning selle kohta kirjutatakse alla akt, näidates inventuuri tegemise aja. Võetakse vara väljumine üüripinnalt kontrolli alla ning selgitatakse üürnikule, et järgneb vara kiirmüügi elluviimine ning kutsutakse tegema ettepanekut lahenduseks.

Ole valmis üllatusteks ja vastupanuks

Lukud olid rikutud. Siiski siseneti koos üürnikuga tema loal. Kui üürnikule selgus, et enam ära ei minda ja vara loetakse üles jne., muutus olukord intensiivseks. Ilmus üürniku advokaat, kes tutvudes olukorraga teatas, et üürnikul on õigust ülegi. Juhtus ka, et üürniku esindaja ähvardas advokaati laoruumis oleva autoga vastu laoust pressida. Ähvardati politsei ja oma turvameestega, kuni selleni, et „on kindlaks tehtav, kus advokaat elab“.

Jää kindlaks ja avalda survet, vajadusel vallanda (ajutiselt) üürniku esindaja

Tegevusplaaniga mindi edasi sõltumata üürniku tegevusest ja vastuargumentidest, et alust pole ja vara on kaugelt rohkem kui nõudeid jne. Advokaat selgitas, et varad müüakse kiirkorras ning vaidlust, kui seaduslik või mitte, saab hiljem vaielda kohtus. Üürniku esindaja reaktsiooni peale vajutati häirenuppu ning kohale tuli kaks turva patrullautot ning üürniku esindaja lahkus sündmuskohalt. Mõne aja pärast saabus järgmine advokaat, kes oli märkimisväärselt teisiti meelestatud ning vastutöötamise asemel katsus muuta oma argumendid kaubeldavaks väärtuseks. Peale mõningast vestlust ja nõupidamist esitati ettepanek 5 päeva jooksul välja kolida ning tasuda võla katteks 60 000 eurot.

Kokkulepe vormista lepinguks viivitamatult

Kokkulepe vormistati veerand tunni pärast. Kõik hingasid kergendatult, olid isegi rõõmsad ja ka ajutiselt „vallandatud üürniku esindajaga“ toimus suhtlus lugupidamise õhkkonnas. Tundus, et kõigile oli parem, et lahkarvamus on lahendatud.


Allikas Triniti blogi.

Lisa kommentaar

Email again: