Domus Kinnisvara: kinnisvaraturu ülevaade 11-2015

Hoolimata õues püsivatest plusskraadidest ja olematust jõulumeeleolust liigub Eesti kinnisvaraturg rahulikuma aasta lõpu poole, mida ilmestab ka novembrikuu tehingute arvu väike langus. Paljud uue kodu otsijad on endale juba jõuludeks uue kodu leidnud ning suunanud oma energia jõuludeks ettevalmistuste tegemistele. Maa-ameti tehingustatistika andmetel teostati käesoleva aasta novembrikuus Eestis kokku 3906 ostu-müügitehingut koguväärtusega 210,552 miljonit eurot.

Eelnenud kuuga võrreldes teostati 5% vähem tehinguid ning tehingute koguväärtus oli 23% madalam. Tehingute arv on võrreldes eelmise aasta novembriga tõusnud 6% ning tehingute koguväärtus on tõusnud 3%. Kogu Eesti kinnisvara ostu-müügitehingute arv oli novembris viimase 12 kuu keskmisel tasemel.

KOKKU november

Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Tallinn

Maa-ameti tehingute statistika andmetel teostati Harju maakonnas käesoleva aasta novembris 1756 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 150 316 246 eurot. Võrreldes oktoobriga langes tehinguaktiivsus 2%. Oktoobris toimus Harju maakonnas mitu kalli ärihoone tehingut, millest tulenevalt oli tehingute koguväärtus novembris 27% madalam. Aastataguse ajaga võrreldes on tehingute arv tõusnud 15% ja koguväärtus 7%.

Novembris toimus Tallinnas 756 korteriomandi tehingut – 11 tehingut rohkem kui oktoobris ja 117 tehingut rohkem, kui eelneva aasta novembris. Tallinna korterite keskmine hind tõusis eelmise kuuga võrreldes 1%, olles 1560 €/m² (mediaan 1474 €/m2). 2014. aasta novembriga võrreldes on keskmine hind tõusnud 2%. Uusarendustega tehtud tehingutest paistis see kuu silma Paepargi 49 ja Vana-Kalamaja 45 arendused, kus kokku teostati 34 korteri ostu-müügitehingut keskmise hinnaga 1929 €/m2.

Tallinn KOM november

Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Tallinnas tehti eramutega novembris 25 ostu-müügitehingut (maakonnas 127). Võrreldes oktoobriga toimus Tallinnas 31 eramu tehingut vähem ning 2014. aasta novembriga 7 eramu tehingut vähem. Hoonestamata elamumaadega teostati 5 tehingut (maakonnas 78). Oktoobris teostati 68 ja aasta tagasi novembris 20 hoonestamata elamumaa tehingut. Oktoobrikuu elamute ja hoonestamata elamumaade tehingute arvu viis üles komplekstehing kaua oodatud Kopli liinide maa-alaga ja Olümpia hotelli vastas olevate kruntidega.

Tartu

Tartu maakonnas teostati novembris 391 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 17 825 679 eurot. Tartu maakonna tehingute aktiivsus langes oktoobriga võrreldes 2% ning koguväärtus 16%. Aasta taguse ajaga võrreldes on tehingute arv tõusnud 16%, kuid koguväärtus on langenud 15%.

Novembris toimus Tartu linnas kokku 134 korteriomandi tehingut, mis oli 11 tehingut vähem kui oktoobris ja 21 tehingut vähem, kui eelneva aasta novembris. Keskmine hind tõusis novembris 3%, olles 1173 €/m2 (mediaan 1076 €/m2). Võrreldes 2014. aasta novembriga on keskmine hind langenud 3%.

Tartu KOM november

Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega teostati novembris 16 ostu-müügitehingut (maakonnas 37), kuu varem oktoobris müüdi 8 eramut vähem ning aasta tagasi novembris müüdi 6 eramut vähem. Tartu linnas toimus 2 hoonestamata elamumaa tehingut (maakonnas 31). Oktoobris toimus 4 ja 2014. aasta novembris toimus 3 hoonestamata elamumaa tehingut.

Pärnu

Pärnu maakonnas teostati novembris 264 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 9 304 035 eurot. Võrreldes oktoobriga langes tehinguaktiivsus 3% ning tehingute koguväärtus 10%. Aasta taguse ajaga võrreldes on tehingute arv tõusnud 25% ning koguväärtus on tõusnud 31%.

Pärnus toimus novembris 69 korteritehingut. Kuu varem oktoobris toimus 8 tehingut vähem ning 2014. aasta novembris toimus 10 tehingut vähem. Keskmine hind oli novembris 964 €/m² (mediaan 918 €/m2), mis võrreldes oktoobriga tõusis 9% ja 2014. aasta novembriga võrreldes tõusis 25%.

Prnu KOM november

Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega tehti novembris 9 ostu-müügitehingut (maakonnas 20), mis on eelneva kuuga võrreldes 2 tehingut rohkem ning aasta tagasi novembriga võrreldes 3 tehingut rohkem. Hoonestamata elamumaaga teostati novembris 5 tehingut (maakonnas 18). Kuu varem oktoobris  ja aasta tagasi novembris toimus 2 hoonestamata elamumaa tehingut.

Viljandi

Viljandi maakonnas teostati käesoleva aasta novembris 127 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 3 215 988 eurot. Tehingute arv langes oktoobriga võrreldes 24% samas koguväärtus tõusis 6%. Aasta taguse ajaga võrreldes langes ostu-müügitehingute arv 17% ning koguväärtus langes 33%.

Novembris toimus Viljandi linnas 23 korteriomandi tehingut, mis on 6 tehingut vähem kui kuu varem oktoobris ning 1 tehing vähem, kui 2014. aasta novembris. Keskmine hind oli novembris 524 €/m² (mediaan 518 €/m2), mis võrreldes oktoobriga tõusis 8% ja 2014. aasta novembriga võrreldes 18%.

Viljandi KOM november

Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega tehti 2015. aasta oktoobris ja ka novembris 5 ostu-müügitehingut (maakonnas 21). Samuti toimus 2014. novembris 5 ostu-müügitehingut. Viljandi linnas ei teostatud novembris, ega oktoobris ühtegi hoonestamata elamumaa tehingut (maakonnas 1). Samuti ei toimunud 2104. aasta novembris hoonestamata elamumaa tehinguid.

Kuressaare

Saare maakonnas teostati käesoleva aasta novembris 98 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 1 936 308 eurot. Võrreldes kuu varasemaga langes tehingute arv 35%, mille tõi kaasa oktoobris maatulundusmaaga teostatud tehingute arvu tõus. Tehingute koguväärtus langes 55%, kuna kuu varem viis koguväärtuse üles SPA Hotell Saaremaa Valssi tehing. Aasta taguse ajaga võrreldes on tehingute arv langenud 35% ning koguväärtus on langenud 42%.

Novembris teostati Kuressaares 13 korteriomandi tehingut, mis on 6 tehingut vähem, kui kuu varem ja 7 tehingut rohkem, kui 2014. aasta novembris. Novembrikuu keskmine hind langes 7%, olles 634 €/m² (mediaan 644 €/m2). 2014. aasta novembriga võrreldes langes keskmine hind 9%.

Kuressaare KOM november

Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Novembris toimus Kuressaare linnas 1 (maakonnas 9) eramu ostu-müügitehing. Oktoobris toimus 5 tehingut rohkem ning aasta tagasi novembris teostati samuti 1 eramutehing. Nii käesoleva aasta kui ka eelmise aasta novembris teostati 1 (maakonnas 4) hoonestamata elamumaa tehing. Oktoobris toimus Kuressaare linnas 3 hoonestamata elamumaa tehingut.

Narva

Maa-ameti tehingustatistika andmetel teostati Ida-Viru maakonnas novembris 289 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 5 635 406 eurot. Võrreldes oktoobriga langes tehinguaktiivsus 5%, kuid tehingute koguväärtus tõusis 9%. Aasta taguse ajaga võrreldes on tõusnud tehingute arv 6% ning koguväärtus 15%.

Novembris toimus Narvas 64 korteriomandi tehingut, mis on 5 tehingut rohkem kui oktoobris ja 14 tehingut rohkem kui eelneva aasta novembris. Võrreldes kuu varasemaga tõusis keskmine hind 11%, olles novembris – 495 €/m² (mediaan 500 €/m2). Aastatagusega võrreldes oli keskmine hind samal tasemel.

Narva KOM november

Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega teostati novembris 9 ostu-müügitehingut (maakonnas 27), mis on oktoobriga võrreldes 4 tehingut vähem ja 2014. novembriga võrreldes 2 tehingut vähem. Narva linnas müüdi novembris 2 hoonestamata elamumaad (maakonnas 11). Oktoobris teostati 1 ja aasta tagasi novembris 5 hoonestamata elamumaa tehingut.

Kadri Lest
Domus Kinnisvara kutseline maakler / analüütik

Allikas Domus Kinnisvara blogi.

Lisa kommentaar

Email again: