Kredex toetab väikeelamute õlikütte asendamist loodussäästlike seadmetega

Möödunud aasta lõpust pakub Kredex toetust füüsilistest isikutest väikeelamute omanikele, kes soovivad asendada vedelkütust kasutavad katelseadmed taastuvenergiaallikaid kasutavate kütteseadmetega.

Praeguseks on toetust makstud 258 omanikule ja seda eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni. Maksimumsummaks on 4000 eurot taotleja kohta.

Toetust makstakse kuni vahendite jätkumiseni, toetust on hetkel eraldatud 735 000 eurot ning vabu vahendeid on hetkel 3,2 miljoni euro ulatuses.

Toetuse objektiks saab olla üksikelamu, kaksikelamu, ridaelamu ja muu kahe korteriga elamu, mille soojusvarustuse liigina on märgitud lokaalküte ja energiaallika liigina vedelkütus.

Toetuse saamise eelduseks on, et taotleja väikeelamu on püstitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse. Kui taotleja väikeelamule on väljastatud ehitusluba ehitise püstitamiseks pärast 1995. aasta 22. juulit, peab olema väikeelelamule väljastatud ka kasutusluba.

Toetuse saamiseks pole esitatud täpset kütteseadme määratlust. Mõiste alla kuuluvad kõik kütteseadmed, mis toodavad soojust taastuvatest energiaallikatest, sealhulgas näiteks katelseadmed, soojuspumbad, veekontuuriga ahjud, päikeseenergia abil soojusenergiat tootvad seadmed.

Lisainfot väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetuse kohta leiab KredExi kodulehelt.

Allikas Postimees Kodu.

Lisa kommentaar

Email again: