Citadele Pank: ettevõtja dividenditulu on regulaarne sissetulek ja abiks kodulaenu saamisel

Üle viie aasta Eestis tegutsenud Citadele Pank aktsepteerib ettevõtjatedividenditulu regulaarse sissetulekuna, pakkudes vastupidiselt hiljuti meedias arutelu tekitanud probleemile ka väikefirmade omanikele võimalust soodsate tingimustega eluasemelaenu saada.

“Kuna meie peamiseks fookuseks alates 2012. aastast eelkõige väikesed ja keskmised ettevõtted, aktsepteerime tulenevalt oma kogemustest selles vallas eluasemelaenude väljastamisel regulaarse sissetulekuna ka ettevõtjatest laenusaajate dividenditulu,” kinnitavad üle viie aasta Eestis tegutsenud Citadele Panga filiaali juhataja Sofia Kirsimaa ning panga väikeste ja keskmiste ettevõtete osakonna juhataja Sirle Truuts.

Eraisikutele väljastatavate eluasemelaenude andmise piirmäärasid ja maksimaalset laenutähtaega reguleeriva Eesti Panga määruse kohaselt saab krediidiasutus aktsepteerida laenuotsuse tegemisel laenusaaja netosissetulekuna regulaarset ja tõendatud maksudejärgset sissetulekut. Regulaarseks sissetulekuks kvalifitseerub sissetulek, mida laenusaaja saab samas suurusjärgus igas kuus, kvartalis ja/või aastas ning mille hindamisel laenusaaja on arvestanud sissetuleku laekumise piisavat ajavahemikku ja kestlikkust. Maksudejärgne sissetulek on see, millest on maha arvatud riiklikeks maksudeks ja makseteks minevad summad.

“Ühest küljest tänu Eesti riigi mitmekülgsele toele ettevõtlusaktiivsuse suurendamisel ja teisalt tänu meie pikaajalise kogemusega spetsialistidele leiame läbi kliendivajaduste personaalse kaardistamise, ettevõtte finantsseisu, jätkusuutlikkuse analüüsi lahenduse ja võimaluse finantseerimaks ettevõtja poolt” selgitab Truuts.

Ta lisab: “Kui ettevõtja soovib soetada eluaset ja tema üheks sissetulekuks on dividenditulu, toimub laenutaotlemise protsess analoogselt ettevõtluslaenu taotlemisega. Ehk siis klient peab olema valmis esitama pangale ettevõtte kohta finantsandmed nii majandusaasta aruannete kui ka jooksva aasta bilansi ja kasumiaruande näol.”

Lisaks tehakse laenutaotlemise protsessis analüüs ettevõtte äritegevuse jätkusuutlikkusele, mille raames analüüsitakse nii infot ettevõtte omanike kohta, ettevõtte äriidee kirjeldust, tegevuse ajalugu, ärikeskkonda kui ka toodete/teenuste nõudlust. “Kuna riigi poolt on antud krediidiasutustele võimalus aktsepteerida laenutaotleja regulaarseid sissetulekuid, peaks finantsanalüüsi tulemusel selguma, kas ja mis ulatuses on ettevõtte majandustegevus tulu teeniv. Laenuotsuse tegemisel on olulised eelmiste perioodide jaotamata kasum ja selle alusel välja makstud dividendid ning ka jooksva aasta ning järgnevate perioodide prognoositav kasum.”

Pank hindab laenuvõtja usaldusväärsust ja vastutustundlikkust

Septembri keskel kirjutas Äripäev, et omale töökoha loonud ettevõtja võib kodulaenust ilma jääda ka siis, kui maksab endale Eesti keskmisest kõrgemat palka ning ületab pankade kodulaenudele seatud minimaalsed nõuded mitmekordselt.

Krediidiasutuse kui investori jaoks on oluline, et isik oleks usaldusväärne ja vastutustundlik oma valikutes ning tegevuses. See tähendab eelkõige, et kui eraisikute puhul võetakse laenuotsuse tegemisel arvesse palgatulu stabiilseid laekumisi ja olemasolevaid kohustusi, siis ettevõtete puhul on tegelikkuses laenuotsuste tegemisel põhimõte sarnane.

Kirsimaa sõnul kehtib iga laenutaotleja puhul sarnane põhimõte: inimene peaks planeerima oma isiklikke või ettevõtte tegevust ja võõrkapitali kaasamist pikemaajaliselt ette. Siinkohal tekibki väike vastuolu kliendi ootustega ja tegeliku olukorraga Eestis ettevõtlussektoris: nimelt pööravad inimesed rohkem tähelepanu oma isiklike rahavoogude stabiilsusele, oskamata samas kommenteerida ettevõtte finantsseisu ning rahavoogusid, toob Kirsimaa välja. “Iga ettevõtja peaks siiski lähtuma oma ettevõttest kui varast, millesse tuleb sama hoolikalt suhtuda kui igasse teise varasse mida isik omab.”

Igal krediidiasutusel on erinevad laenutingimused ning intressitase ja kõik teised laenutingimused sõltuvad enamasti panga hinnakirjast ja pakutava toote tingimustest. Igal pangal on omad plussid ja miinused ning see milline pank kliendile koostööpartneriks sobib, sõltub konkreetselt igast kliendist personaalselt. Mõnele kliendile annab turvatunde kuulumine turuliidrite kliendiridadesse, teised hindavad rohkem personaalset teenindust ja kliendihalduri kiiret kättesaadavust, mis on igal juhul konkurentsieeliseks väiksemate pankade puhul.

“Meie julgustame kliente võtma konkureerivaid pakkumisi igast pangast ja seejärel langetama otsus just selle panga kasuks, kellega terviklik koostöö nii eraisiku- kui ka ettevõttele suunatud pangatoodete näol tundub kõige sobivam,” ütlevad Truuts ja Kirsimaa, lisades, et Citadele Pank teeb eluasemelaenude väljastamisel koostööd KredExiga ning lisaks on panga partnerid paljud kindlustusseltsid ja kinnisvarabürood.

Allikas Äripäev.


Lisa kommentaar

Email again: