Noorte huvi kinnisvara vastu kasvab

Aastaga on oluliselt suurenenud alla 25-aastaste huvi kinnisvara ostmise vastu, selgus kinnisvaraportaali KV.EE poolt oktoobris läbi viidud uuringust. Samal ajal on noorte huvi üürimise vastu langenud.

Uuringus paluti vastanutel välja tuua kinnisvaraportaalide külastamise põhjused ning aastaga on 18-25 aastaste vanuserühmas kasvanud nende osakaal, kes soovisid kinnisvara osta, 17%-lt 24%-ni. Huvi kinnisvara üürimise vastu on alla 25-aastaste hulgas aga langenud 44%-lt 37% peale. Samuti on huvi kinnisvara ostmise vastu suurenenud alla 500 euro teenivate inimeste seas.

„Kinnisvara hinnad on viimastel aastatel taas üles liikunud. Samas on väike kuid stabiilne majanduse ja üldise kindlustunde kasv pannud nooremad ja väiksema sissetulekuga inimesed viimasel aastal kinnisvara ostmise vastu huvi tundma,“ iseloomustas turul toimuvad KV.EE juht Tarvo Teslon. Samas on kõigis teistes vanusegruppides jäänud ostuhuvi aastaga samale tasemele või isegi pisut langenud.

Uuringust selgus ka eestlaste ja mitte-eestlaste vastassuunalised trendid suhtumises kinnisvara üürimise vastu – kui eestlaste üürihuvi on aastaga langenud 79%-lt 73%-ni, siis mitte-eestlaste puhul on see kasvanud 21%-lt 27%-i peale.

KV.EE poolt tellitud ja veebiintervjuudena (CAWI) läbi viidud uuringule vastas oktoobris 1006 inimest. Küsitleti 18-66 aastaseid inimesi ning tulemused on esinduslikud soo, vanuse, rahvuse ja piirkonna lõikes.

Allikas kinnisvarauudised.ee

Lisa kommentaar

Email again: