Kinnisvaratehingute koguväärtus langes 2023. aastal 17%

Eesti kinnisvaraturu tehingute koguväärtuse langes mullu 17 protsendi võrra, olles kokku ligi viis miljardit eurot, selgub maa-ameti 2023. aasta kinnisvaraturu aastaülevaatest.

Eesti kinnisvaraturul toimus 2023. aastal kokku 51 107 võõrandamistehingut, millest 40 584 olid ostu-müügitehingud. 2022. aastaga võrreldes vähenes tehingute arv 2023. aastal 29 protsenti, sealhulgas ostu-müügitehingute arv 16 protsenti.

"Vähenenud nõudlus mõjutas ka kinnisvaraturul kaasatud rahalise kapitali kogumahtusid, kuid hinnatasemed vähenenud nõudluse taustal veel oluliselt ei langenud," märkis maa-amet.

Tehingute koguväärtus vähenes võrreldes 2022. aastaga 17 protsendi võrra.

2023. aastal toimus enim tehinguid korteriomanditega (55,1 protsenti) ning kinnisasjade osakaal koguarvust vähenes mõnevõrra (44,4 protsenti). Seejuures oli hoonestusõiguste osakaal väga väike (0,4 protsenti).

Korteriomandite (eluruumide) ostu-müügitehingute arv vähenes võrdluses 2022. aastaga 16 protsenti, seejuures koguväärtus vähenes üheksa protsenti.

Veidi alla poolte (47,7 protsenti) korteriomanditega tehtud tehingutest tehti Harju maakonnas ning korterite mediaanhinnad erinevad maakondades märgatavalt. Kõrgeim mediaanhind oli Harju maakonnas ligi 2800 eurot ruutmeetri kohta ning madalaim Valga ja Ida-Viru maakonnas, kus on mediaanhind umbes 330 eurot ruutmeetri kohta.

Kinnisasjadega tehtud tehingute koguarv vähenes aastaga 17 protsenti.

Korteriomanditega tehtud tehingute koguväärtus vähenes aastaga 0,31 miljardit eurot. Kinnisasjadega tehtud tehingute koguväärtus langes samuti aastaga 0,52 miljardit eurot ning langusesse panustasid enim elamumaa sihtotstarbega kinnisasjad.

Hoonestamata elamumaa mediaanhinnad varieerusid 2023. aastal maakondade lõikes oluliselt. Kui madalaimate mediaanhindadega olid Ida-Viru ja Jõgeva maakond, vastavalt 9000 ja 10 000 eurot, siis kõrgeima mediaanhinnaga oli Harju maakond, kus mediaanhinnaks oli 100 000 eurot.

Haritava maa hektari mediaanhind oli 2023. aastal 6500 eurot, mis on umbes neljandiku võrra suurem kui 2022. aastal.

Kõrgeim haritava maa hinnatase oli 2023. aastal Jõgeva ja Põlva maakondades.

Kasvava metsaga metsamaade mediaanhinnaks terves Eestis oli ligi 7139 eurot hektari kohta.

Statistika: Tallinnas müüakse enim kortereid suurusega 41-54 ruutmeetrit

Korteriomandite (eluruumide) tehingud Harju maakonnas detsembris 2023 vaadates selgub, et müüdi 1000 korterit. Kortereid pindalaga 10-29,99 ruutmeetrit müüdi kõige vähem ehk 120, sealjuures oli nende maksimaalne ruutmeetri hind 5673,76 ja keskmine hind 2976,53 eurot. Kõige enam müüdi kortereid suurusega 41-54,99 ruutmeetrit, ja nende puhul oli maksimaalne ruutmeetri hind 6500 eurot ja keskmine hind 2957,64 eurot. Kõige enam maksti korteri eest 1 640 000 eurot.

Aasta 2022 detsembris oli tehingute koguarv 1008. Kõige vähem müüdi kortereid 10-29,99 ruutmeetrit, mille puhul oli maksimaalne ruutmeetri hind 6271,19 eurot ja keskmine 2977,76 eurot. Kõige enam müüdi kortereid pindalaga 41-54,99 ruutmeetrit. Seal oli maksimaalseks hinnaks 6265,03 eurot ruutmeetri eest ja keskmiseks hinnaks 2995,43 eurot ruutmeetri eest. Maksimaalne tehingusumma oli 819 000 eurot.

Ida-Virumaal tehti 2023. aasta detsembris kokku 174 tehingut. Müüdud korterite keskmine pindala oli 44 ruutmeetrit. Kõige odavam korter maksis sada eurot ja kallim oli 120 000 eurot. Maksimaalne ruutmeetrihind oli 1407 eurot ja minimaalne 1,60 eurot.

Aastal 2022 tehti Ida-Virumaal 205 korteritehingut. Müüdud korterite keskmine pindala oli 47 ruutmeetrit. Kõige odavam korter maksis 200 eurot ja kõige kallim 125 000 eurot. Maksimaalne ruutmeetrihind oli 1633,99 eurot ja minimaalne 4,25 eurot.

Hoonestatud maa tehinguid tehti 2023. aasta detsembris Harjumaal 123, neist 89 elamumaaga. Elamumaa maksimaalne tehingu summa oli 1 630 000 eurot ja keskmine 263 057 eurot. Kõige kallimalt müüdi muu otstarbega maad, kus maksimaalne tehingu summa oli 3 400 020 eurot ja keskmine 734 762. Muu sihtotstarve võib tähendada mäetööstusmaad, sotsiaalmaad, veekogude maad, transpordimaad, jäätmehoidlamaad, riigikaitsemaad, kaitsealust maad või sihtotstarbeta maad.

2022. aasta detsembris tehti Harjumaal 108 hoonestatud maa tehingut. Neist 81 elamumaaga, kus maksimaalne tehinguhind oli 1 445 000 eurot ja keskmine 275 294 eurot. Kõige kallimalt müüdi tootmismaad, kus maksimaalne tehingusumma oli 4 200 000 eurot ja keskmine 869 003 eurot.


Allikas: ERR
Kinnisvara kiirost Tallinnas.
Helista: +372 56 486 711

Lisa kommentaar

Email again: