Notariaalse kaugtõestamise võimalused laienevad kinnisvaratehingutele

Hiljaaegu käivitunud notariaalse kaugtõestamise võimalused laienevad oluliselt. Edaspidi on võimalik tõestada ka näiteks kinnisvaratehinguid üle videosilla, oma kodust või kontorist lahkumata. Kuigi esialgu oli uut lahendust kavas katsetada järk-järgult, siis koroonaviiruse leviku piiramiseks ning samas oluliste riiklike teenuste tagamiseks, otsustas Justiitsministeerium kiirendada kaugtõestuse rakendamist.

„Kaugtõestamise projekt on olnud edukas. Aprilli alguse seisuga ehk kahe kuu jooksul sellise võimaluse loomisest on tehtud kaugtõestamisega juba ligikaudu 100 ametitoimingut,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg. 

„Arvestades notarite võimekust ja klientide vajadust enamate ametitoimingute järele, tahame anda notaritele võimaluse teha kõiki ametitoiminguid kaugtõestamise teel ning kaotada piirangud tehingute tegemisel väljaspool välisesindusi. Riigi funktsioneerimine peab olema tagatud ka praeguses eriolukorras, kus on samamoodi tarvis teha tehinguid ja neid notariaalselt tõestada. Muudatus seda võimaldabki,“ rõhutas Aeg. 

Kaugtõestamisega toimingut võib taotleda kõigilt notaritelt – selleks ei pea pöörduma tingimata samas piirkonnas tegutseva notari poole. 

Notarite Koja esimehe Merle Saar-Johansoni sõnul oli algselt kavas kaugtõestamist testida pilootprojekti korras. ”Tahtsime laiendada kaugtõestuse teel tehtavate teenuste ringi järk-järgult, kuid eriolukorrast tulenevalt ning nii klientide kui notarite tervise huvides on teenustevaliku plaanitust kiirem laiendamine vajalik,” ütles Saar-Johanson. 

Kaugtõestamise teel tehtav ametitoiming on nagu tavapärane notaribüroos tehtud toiming. Ainus erinevus on selles, et notar ja osaleja ei viibi samas ruumis, suhtlus toimub üle videosilla ja dokumendid allkirjastatakse digitaalselt. 

„Oluline on märkida, et tegemist on võimaluse, mitte kohustusega,“ selgitas Aeg. „Notar ega ametitoimingus osaleja ei saa kohustada kedagi teist tegema toimingut kaugtõestamise teel. Igaühel on õigus nõuda kohtumist notaribüroos.“ 

Süsteem võimaldab vähimagi kahtluse või tehnilise tõrke korral tehingu viivitamatult katkestada. “Kui näiteks kehva interneti tõttu on videoühendus katkendlik või pole selle kvaliteet piisav inimese isiku ja tema tahte veenvaks tuvastamiseks, siis loomulikult tuleb tehing katkestada. Lisaks võib notar katkestada tehingu tegemise, kui ta saab toimingu tegemise käigus aru, et inimene pole piisava arvutioskusega, et kõik vajalikud toimingud, alustades videosilla loomisest kuni digitaalallkirjastamiseni, lõpule viia,” selgitas Saar-Johanson. “Notar keeldub tehingust kui ta kahtlustab, et lepingupoole heausksust kuritarvitatakse või survestatakse teda tehingut tegema vastu tahtmist. See põhimõte kehtib nii büroos kui kaugtõestamisel,” rõhutas Notarite Koja esimees. 

Kaugtõestamise teel ei ole võimalik abielusid sõlmida ja lahutada ning teha abielu- ja abielulahutuse kandeid. 

Seni on kaugtõestamine olnud võimalik Eesti välisesindustes Brüsselis, Stockholmis ja Riias ning teenus on käivitamisel Helsingis. Samuti sai sel viisil teha vaid toiminguid vaid osaühingu osadega, volikirju, esitada abiellumis- ja lahutamisavaldusi ning pärimisavaldusi. Võimalik oli ka asjaõiguste ja kommertspandi kustutamine ning loovutamine. 

Kuidas teha notariaalset toimingut kaugtõestuse teel? 

  1. Eelnevalt tuleb notariga kas notar.ee iseteeninduse kaudu või otse kokku leppida kaugõestuse tehtav toiming ja selle tegemise aeg.
  2. Kaugtõestusega toimingu tegemiseks eeldab kliendilt veebikaamera ja mikrofoniga varustatud arvuti, ID-kaardi koos kaardilugejaga või mobiil-ID olemasolu ja kasutamist digiallkirjastamiseks.
  3. Kaugtõestus toimib ainult Google Chrome veebibrauseris ning internetiühenduse kiirus peab võimaldama videokõnet.
  4. Toimingu tegemiseks tuleb notar.ee lehel logida iseteenindusse. 

Täpsemalt saab selle kohta, kuidas kaugtõestamise teel notariaalseid toiminguid teha, lugeda ka notarite koja kodulehelt.

Allikas  notar.ee

Kinnisvara kiirost Tallinnas.
Helista: +372 56 486 711


Lisa kommentaar

Email again: